Indonesiaku…………..

Kau adalah tumpuan hidupku

dilahir dan dibesarkan dalam pangkuan

ibu pertiwi  Nan indah ….

 

Kini kemolekan itu mulai sirna

Para anak-anak  ibu pertiwi telah lupa,

Kenidahan dimasa lalu yang membuat meraka tumbuh

Besar, Gagah perkasa, Berpangkat dan kaya raya

Namun meraka lali demi kepentingan dirinya

Negeri ibu pertiwi seolah tak bernilai

Banyak saudara-saudara yang lain

Menjerit dalam kesakitan, Kelaparan dan

Ketidak mampuan berbuat untuk dirinya sendiri

 

Negeri Ini bergitu sunyi bagi orang-orang yang terlajur

Lahir dalam kekurangan, Mereka sepih dalam keramayan,

Menderita dan sakit dalam kewahan para elit-elit dalam

Mementingkan hawa nafsunya, Menghamburkan dana

 

Dibalik penjeritan rakyat jelata dalam kemiskinan dan keterpurukan

Sadarlah Saudara-saudaraku, Negeri ini bukan milik kalian tapi milik

bersama dalam perjuangan bersama dan tanah satu Indoneisa